بازی مونوپولی کیفی

 

📜توضیح بازی: بازی منوپولی تلاش بازیکن‌ها برای در دست گرفتن انحصاری خانه‌های خاص در زمین بازی است. تاکنون بیش از ۷۵۰ میلیون نفر بازی منوپولی را انجام داده باشند.

🗂دسته‌بندی: #فکری🧠 #سرگرمی🎲 #ایرانی🇮🇷