بازی لی لی کیفی

 

📜توضیح بازی: لی لی یکی از قدیمی ترین بازی های کودکان در جهان است که به تعادل کودک،کسب مهارت های حرکتی و رشد اجتماعی کودک (در بازی گروهی) کمک می کند.
با توجه به افزایش فضاهای آپارتمانی این بازی بصورت پارچه ای با قابلیت شست و شو در ابعاد استاندارد طراحی و تولید شده است.


🗂دسته‌بندی: #سرگرمی🎲 #ایرانی🇮🇷