بازی فکری راز جنگل کیفی

 

📜توضیح بازی: گنجینه های افسانه ای در این جنگل پنهان شده اند. هر یک از این گنجینه ها زیر یکی از درختان جنگل می باشد. محل و موقعیت هر یک را به خاطر بسپارید.اولین بازیکنی که مخفیگاه سه عدد گنج را شناسایی کند، برنده است.

 🗂دسته‌بندی: #فکری🧠 #سرگرمی🎲 #ایرانی🇮🇷