بازی اُتِللو کلاسیک

 

📜توضیح بازی: بازی اتللو یک بازی قدیمی است که شامل ٣٦ عدد مهره دو رو( دو رنگ) و یک صفحه بازی ٣٦ خانه ای می باشد. نحوه بازی به این شکل است که هر بازیکن در نوبت خود با گذاشتن مهره، مهره های حریف را بین مهره های خود محصور کرده و آن ها را به نفع خود برمی گرداند. در نتیجه مهره ها به صورت مداوم در حال چرخش و تغییر رنگ می باشند و در انتها بازیکنانی که مهره های بیشتری را به نفع خود برگردانده باشد، برنده بازی خواهد شد.

🗂دسته‌بندی: #فکری🧠 #سرگرمی🎲 #ایرانی🇮🇷